Jednostka typu S-3 włączona w struktury KSRG
Źródło:http://www.czerwonesamochody.com/details.php?image_id=21549