ZABUDOWA STALOWA – średni 4×2

Podwozie:
Volvo typ FL 4XR3
Moc: 295 KM (217 kW)
Napęd:4×2 resory, blokada mechanizmów różnicowych
DMC: 13 ton
Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejsc 1+1+4

Zabudowa ratowniczo-gaśnicza:
– konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna, aluminium i materiały kompozytowe
– żaluzje aluminiowe z zamknięciem rurowym BARlock
– układ schowków: 7 (3+3+1)

Wymiary pojazdu:
– długość: 7620 mm
– szerokość: 2520 mm
– wysokość: 3100 mm

Zbiorniki środków gaśniczych:
– zbiornik wody o pojemności 2500 l (kompozytowy)
– zbiornik środka o pojemności 250 l (kompozytowy)
– automatyczny zawór napełniania hydrantowego

Układ wodno-pianowy:
– autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40
– wydajność 2500 l/min przy ciśnieniu 8 bar
– wydajność 460 l/min przy ciśnieniu 40 bar
– dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%)
– szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m z prądownicą
wysokociśnieniową
– działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
– układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia

Wyposażenie standardowe:
– generator sygnałów dźwiękowych BOS200 200 W
– maszt oświetleniowy z głowicą – 2×1000 W z dodatkowym pilotem bezprzewodowym
– sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360)
– niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy WEBASTO
– klimatyzacja kabiny
– fala świetlna
– kamera cofania

Wyposażenie opcjonalne m.in.:
– automatyczny dozownik środka (od 1% do 6%)
– wyciągarka elektryczna
– system piany sprężonej PWPSystem (CAFS)
– sprzęt pożarniczy i ratowniczy
– LED-owe najaśnice masztu oświetleniowego zasilane z alternatora pojazdu
– instalacja zabudowy w systemie CANBus
Źródło:http://www.bocar.com.pl/product/volvo-fl-4xr3-gba-2516/